Gamla Göteborg »»

[Publicerad 2002-03-27]

Göteborgs stadsbibliotek

Foto: Göteborgs Stadsmuseum
Foto: Göteborgs Stadsmuseum

År 1900 låg Göteborgs stadsbibliotek på Vasagatan. Kanske lyfter du som läsare lätt på ögonbrynet åt detta påstående. Att stadsbiblioteket ligger vid Götaplatsen vet väl alla göteborgare? Lite göteborgsk bibliotekshistoria kan reda ut begreppen.

Det som idag kallas stadsbiblioteket har sina rötter i det Dicksonska folkbiblioteket. Det var James Dickson, son till den store donatorn och den Dicksonska stiftelsens upphovsman Robert Dickson, som kom med initiativet*).

Detta bibliotek invigdes den 30 december 1861 av domprost P. Wieselgren i en fastighet i Haga. Intresset för böcker ökade under 1800-talet i takt med läskunnigheten hos allmänheten. Bakom inrättandet av folkbibliotek fanns den stora allmänhetens behov av böcker, böcker som genom flitigt läsande och tummande naturligt hade en kortare varaktighet.

Det som förr kallades Göteborgs stadsbibliotek och som låg i byggnaden på bilden heter idag Göteborgs universitetsbibliotek beläget vid Näckrosdammen. Detta biblioteks historia har en annan historia.

Böcker skänktes till biblioteket

Stommen var en boksamling på ca 500 band som fanns inom Vetenskaps- och Vitterhetssamhället grundat på 1770-talet och som under 1800-talets första del överläts till det Naturhistoriska biblioteket. Vitterhetssamhället hade 1833 skapat det första museet, ett naturaraliekabinett, i Ostindiska huset, där de hyrde sina lokaler. Denna boksamling utökades genom gåvor och donationer och var en hörnsten i det år 1861 skapade Göteborgs Museum. År 1863 hade biblioteket vuxit till 5.000 band.

Detta Göteborgs stadsbibliotek grundades 1890 i samband med att Göteborgs högskola såg dagens ljus. Bakom såväl museum som högskola fanns den till synes outtröttlige redaktören S.A. Hedlund. Det korrekta namnet var Göteborgs musei och högskolas förenade bibliotek. Men både museet och boksamlingarna växte nu snabbt och redan 1894 anhöll staden om medel ur den Renströmska fonden att få upplåta en ny byggnad för stadsbiblioteket.

Biblioteket på Vasagatan började byggas 1898 och invigdes den 6 oktober 1900. Byggnaden är ritad av Hans Hedlund.


Gösta Öborn
antikvarie, Göteborgs Stadsmuseum
Fotnot:
*) Vid bebyggandet av kvarteret Fänriken i Haga 1861 avdelades på brukspatron James Robertson Dicksons begäran två lägenheter till folkbibliotek. Biblioteket öppnade 1862 för allmänheten. Det var inrymt i andra våningen i hus D. Det fick nya lokaler vid Södra Allégatan 1897.
Källa boken:"Robert Dicksons Stiftelse: Dess byggnadshistoria 1856-1998."