Göteborg 2050 »»

[Publicerad 2002-05-03]

IT i vardagen år 2050 Virtuella resor och möten...

Informationstekniken, IT, har på ett halvt sekel utvecklats oerhört snabbt. Vi har fått många nya möjligheter att kommunicera med andra, att få information, service och underhållning. Vardagen datoriseras allt mer och vi använder datorberoende tjänster allt oftare. Fler och fler av de kapitalvaror vi köper innehåller datorer som ger nya funktioner, gör dem resursnålare och säkrare.

Denna utveckling kommer att fortsätta och mycket kommer att utvecklas och vara annorlunda om femtio år. Vi kan utgå ifrån att framtidens informationsteknik ger oss tjänster som känns angelägna och som gynnar hållbar utveckling. Här är några exempel på möjlig användning av informationsteknik i ett hållbart Göteborg år 2050.

Ersätter tvunget resande

Vi vill resa för att mötas och för att se och upptäcka nya saker och platser. Men resande kräver energi. Ibland reser vi för att vi måste. Om vi till en del kan ersätta det som brukar kallas tvunget resande, t ex dagliga resor till arbete och skola och resor för att handla med informationsteknik kan vi spara energi. I framtiden kan fjärrarbetsplatser på hemtorget göra det möjligt att slippa pendla och göra långa tjänsteresor och ändå arbeta eller studera tillsammans med andra. Redan i dag finns möjligheten att få bild kopplad till ljud i videokonferenser. I framtiden kan nästan alla telefonsamtal innehålla naturtrogna rörliga bilder oavsett om man samtalar via datorn, via en speciell bildtelefon eller via en mobiltelefon med bild. Bildkvaliteten kommer att vara bra nog för att man ska kunna se kroppsspråk och andra reaktioner. För att göra virtuella möten ännu mer verkliga kan man tänka sig att man har speciell rum där andra deltagare visas på hela väggar, eller så tar man på sig en huva för att möta sina vän
ner eller kollegor, världen över i en konstgjord datorvärld. Virtuella arbetsmöten gör att man kan undvika vissa tvungna arbetsresor, men av sociala och kreativa skäl reser man säkert ändå ganska ofta för att träffas på riktigt. Människor behöver alltid mötas fysiskt, både nu och i framtiden.

Virtuellt önskat resande

Inget kan ersätta verkligt resande. Det finns ändå ett intresse för att resa endast i tanken. Det går en linje från böcker med reseskildringar från slutet av 1800-talet till dagens reseprogram på TV. I framtiden ger informationstekniken möjligheter att uppleva resande ”nästan som på riktigt”. Samma teknik som kan användas för att skapa virtuella möten kan användas för att skapa reseupplevelser. Att uppleva känslan av att flyga över Rio de Janeiro eller vandra tillsammans med en vän på Kinesiska muren. Att sedan resan i tanken föder lust att resa i verkligheten är en annan sak. Vi kommer att resa jorden runt även i framtiden. Men vi reser med långsammare färdmedel där hela resan blir en upplevelse.

Den intelligenta vardagen

I framtiden kommer vi som vill att kunna få stöd av informationsteknik i vår vardag, både i hemmet och när vi rör oss utanför. Alla produkter och tjänster kommer att vara lättanvända och tillförlitliga och anpassade efter ens personliga önskemål. I hemmet kommer TV, dator och telefon kanske att vara sammanförda till apparat som sitter på väggen eller ligger som en bärbar enhet. Med denna kommer det att vara möjligt att ringa, att boka biljetter eller en bil i fordonspoolen, och att välja musik eller TV-program. Vi kan handla eller söka information och råd på ett enkelt sätt på många ställen i hemmet när vi tycker att vi inte behöver träffa någon personligen eller känna på det vi vill köpa. Och när vi lämnar hemmet finns möjligheten att fortsätta göra samma saker i vår ”handmanick”. Som hjälper oss att lugnt hinna till nästa buss genom att tala om att det är ingen idé att springa. Man kan snabbt få tag på den man ska möta om man vill det.

Johan Swahn
Göteborg 2050