Nya gatunamn »»

[Publicerad 2003-03-03]

Skonaren Ingos Gata

Skonaren Ingo av idag. Bild från föreningen Skonaren Ingos vänner.
Skonaren Ingo av idag. Bild från föreningen Skonaren Ingos vänner.

Kring Sannegårdshamnen växer upp en helt ny bostadsstadsdel med många nya gator. Namnberedningen har valt att ge gatorna namn efter fraktbåtar som trafikerat eller legat i Sannegårdshamnen.

En av dem är Sveriges enda kulturminnesmärkta fartyg, tremastade skonaren Ingo. Hon är uppkallad efter Ingo Busck vars svåger Gustav Groth var varvsägare i Sjötorp och lät bygga henne för att skapa arbetstillfällen under depressionsåren 1921-22. Ingo har alltså inget med världsmästaren i boxning, Ingemar ”Ingo” Johansson, att göra.

Ingo har trafikerat bl.a. Östersjön och Vänern samt gått i frakttrafik till Tyskland. I lasten har hon haft kol, koks, cement, bräder, massaved, spannmål, kaffe m.m. 1951 deltog hon t.o.m. i Islandsfisket.

1983 bildades ideella föreningen Skonaren Ingos vänner och det är en samling entusiaster i alla åldrar, det finns även en ungdomssektion som lägger sin fritid för att bevara Ingo till eftervärlden. Hon är numera klassad som passagerarfartyg och tjänar sitt uppehälle med biljettintäkter för dagsseglatser, som charterfartyg och som segelskola.