Övrigt »»

[Publicerad 2003-09-12]

Göteborgs statistik blir tillgänglig för alla

Den tryckta versionen av Statistiks årsbok Göteborg 2003
Den tryckta versionen av Statistiks årsbok Göteborg 2003

Göteborgs Stad gör nu en stor mängd statistik om Göteborg mer lättillgänglig. Färskare uppgifter, enklare att hitta, sökfunktioner, möjlighet att ladda hem statistik och ny webbplats är några av nyheterna som alla med tillgång till Internet erbjuds, inte minst skolorna. Någon liknande satsning på kommunal statistik i digital form finns troligen inte i Sverige.

- Det ska vara lättare att hitta statistik om Göteborg, säger Lutz Ewert på stadskansliet som arbetat med att göra statistiken mer lättåtkomlig.

I över 100 år har Göteborg Stad givit ut en statistisk årsbok med alla upptänkliga uppgifter om och kring Göteborg. Nu är det dags att gå in i den digitala tidsåldern. Hela årsbokens över 400 tabeller och uppgifter om Göteborg och Västra Götaland finns nu sökbara på Internet.

Färsk uppdaterad statistik

Årsboken på webben uppdateras dessutom fortlöpande. Det betyder att vissa uppgifter kommer att vara upp emot tio månader färskare än vad de kunnat vara i den tryckta versionen av statistisk årsbok.

- Besökarna kommer snabbare att kunna ta del av ny statistik, säger Lutz Ewert.

Hela årsboken går också att ladda hem till den egna datorn. Varje enskild tabell kan också skrivas ut. För de intresserade går också varje enskild tabell att spara ner på den egna datorn i form av pdf- eller excel-filer. På så vis kan den som själv vill använda och bearbeta statistiken.

Unik satsning

- Det är en av de mest omfattande statistikuppgifterna någon kommun har i Sverige. Vad jag vet så är det ingen som har en sökfunktion med möjlighet att ladda hem lika många datafiler med statistikuppgifter, säger Lutz Ewert.

För skolelever och andra är sökfunktionen i årsboken till stor hjälp. Det går snabbt och enkelt att få fram just de statistikuppgifter man är på jakt efter.

Ny hemsida

Göteborgs Stads satsning på statistik på webben innebär också en helt ny hemsida för Göteborgs statistik förutom att årsboken numera finns på nätet. Den har skapats av statistikgruppen på stadskansliet som arbetar med statistikuppgifter för hela staden. Förutom den omfattande statistiska årsboken finns här en mängd andra uppgifter, till exempel fakta om stadsdelarna och ett sökbart gatunamnsregister.

Statistkuppgifterna på den nya hemsidan har fått en tydligare och enklare ämnesindelning för att det ska vara lättare att hitta. Ny statistik presenteras under nyheter och texter förklarar hur man hittar på webbplatsen.

- Man ska få en snabb överblick över den statistik som finns om Göteborg. Det ska vara lättare att hitta med en mer logisk indelning efter ämnesområden, berättar Lutz Ewert.

Bra för skolorna

Målgruppen för de nya webbaserade statistiska verktygen är olika delar av kommunen, till exempel stadsdelar och förvaltningar, näringslivet och skolor, från grundskola upp till högskola.

Men också enskilda som söker uppgifter, till exempel om barnomsorgen i den egna stadsdelen, hittar det här.

Populärstatistik

Nätversionen av Vårt Göteborg startar från och med i dag en ny avdelning kallad "Göteborg i siffror". Här görs fortlöpande ett axplock av den stora skatt av statistik som finns om Göteborg. Det kan i princip handla om allt från
hur göteborgarna röstade i EU-valet till var de högsta inkomsterna finns i staden.